Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Wanneer spreekt met over een calamiteit?

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn, hebben overheden rampenplannen in de kast liggen. Daarin staat wat omschreven wat te doen in geval van een calamiteit. Een niet-verwachte gebeurtenis kan leiden tot ernstige schade indien er sprake is van:

 • Uitval van infrastructuur (transport en opslag, communicatie, regelsystemen, energie, drinkwater, waterhuishouding)
 • Uitval van bijzondere voorzieningen (op gebied van verzorging, sturing en controle, handhaving)
 • Ongecontroleerd gedrag van grote delen van de bevolking.

Wat zijn de kenmerken van een calamiteit?

 • De situatie ontstaat onverwacht
 • Beslissingen moeten snel worden genomen (uitgestelde beslissingen leveren hoge werkdruk)
 • Er is sprake van tijdsdruk
 • De vraag om informatie is hoog
 • Er is een gevoel van controleverlies
 • Noodplan en bijbehorende protocollen worden in praktijk gebracht
 • Reguliere werkzaamheden komen onder druk te staan
 • Er is kans op reputatieschade