Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Onderzoeksmethoden

Vanuit de markt is er een voortdurend groeiende behoefte aan snellere, veiligere en goedkopere onderzoeksmethoden op het gebied van asbest. Daarnaast is er wereldwijd steeds meer aandacht voor duurzaamheid en veiligheid. De onderzoeksmethoden gericht op asbest kunnen hier natuurlijk niet op achterblijven. Deze onderzoeksmethoden richten zich onder andere op het voorkomen van gezondheidsrisico’s en het snel vast kunnen stellen of een materiaal mogelijk asbest bevat. Ook bestaan er methoden waarbij het niet meer nodig is om monsters af te nemen, maar direct op locatie een meting uit te kunnen voeren.

Voorbeelden van nieuwe onderzoeksmethoden zijn:

  • volledig geautomatiseerde luchtpompen;
  • gerobotiseerde microscopen;
  • continue omgevingsmonitoring met betrekking tot vrije asbestvezels in de lucht;
  • nieuwe vormen van identificatie van asbest in materialen on-site door middel van handheldscanners;
  • ‘traceerbare vloeistoffen’ waardoor de herleidbaarheid van materialen (en hierdoor illegale stort) wordt tegengegaan.

Wilt u graag van gedachten wisselen bij de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden of heeft u specifieke vragen over asbestonderzoek, neem dan contact met ons op. Admanstars adviseert u graag op dit gebied.