Op 6 mei 2022 hebben Jasper Kosters en Eveline Kosters het certificaat ‘Training Ecologische Preventie Check’  als eerste DIA’s in Nederland behaald. De Training is een initiatief van de VOAM in samenwerking met de Provincie Gelderland. Door het uitvoeren van de EPC wil men antwoord kunnen geven of bepaald kan worden of een ecologisch onderzoek nodig is.

Admanstars Advies kan voor u de EPC uitvoeren. De EPC kan worden gebruikt wanneer men asbestdaken, specifiek bestaande uit asbestcementplaten gaat saneren. De EPC wordt uitgevoerd door een DIA in combinatie met de verplichte asbestinventarisatie

Achtergrond Ecologische Preventie Check (bron: VOAM)

Afhankelijk van de omvang en aard van de voorgenomen sloop- en/of renovatiewerkzaamheden en de impact hiervan op eventueel aanwezige plant- en dierleven, dient er tot op heden een ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Bij het verwijderen van asbestdaken bijvoorbeeld, is de kans op het veroorzaken van verstoring van dieren zeer reëel en zou met inachtneming van de Wet Natuurbescherming veelal een kostbaar ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Tijdens de pilot, opgezet door VOAM in samenwerking met de Provincie Gelderland, wordt bekeken of de DIA tijdens de inventarisatie van asbesthoudende toepassingen eveneens in staat mag worden geacht om, aan de hand van een zogeheten ‘EPC’, vooraf te kunnen bepalen of een ecologisch onderzoek wel noodzakelijk is. Vanuit de praktijk blijkt dat in een groot aantal gevallen een ecologisch onderzoek helemaal niet nodig is en dus achterwege kan blijven.
Met het opleiden van de DIA kan aan de voorkant de informatie worden verkregen die de vergunningverlener kan helpen besluiten wel of niet een ecologisch onderzoek te eisen.

Training EPC: herkennen vogel- en diersoorten

De training EPC richt zich op de verschillende vogel- en diersoorten die in gebouwen kunnen voorkomen en de herkenning hiervan. Daarbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Vogelnesten: welke soorten vogels kunnen aanwezig zijn, opgedeeld in twee categorieën:
  • aandachtssoorten (o.a. kerkuil, steenuil, boerenzwaluw en huismus): de nesten van deze soorten worden vrijwel altijd jaarrond beschermd.
  • overige soorten (o.a. spreeuw, kauw en houtduif): de nesten worden in het broedseizoen beschermd.
 • Marterachtigen en vleermuizen

De DIA zal bij het uitvoeren van de EPC letten op bouwmateriaal (o.a. stro en takken), bouwpositie (o.a. binnen/buiten, plek in de constructie) en aanwezigheid van andere sporen (zoals uitwerpselen en braakballen). De volgende elementen komen terug in het uitvoeren van de EPC:

 • Herkenning van sporen van vogelsoorten; opgedeeld in aandachtssoorten en overige soorten;
 • Duiding van sporen van marters;
 • Het herkennen van de bouwkundige geschiktheid voor vleermuizen, bijvoorbeeld aanwezigheid van betimmering en/of spouw;
 • Herkennen van de waarde van een waarneming.

EPC of uitvoerig ecologisch onderzoek? In het kort:

 • Preventiecheck geeft voldoende inzicht in soorten bij eenvoudige sanering.
 • Bij complexe sanering is (aanvullende) inventarisatie door deskundig ecoloog nodig.
 • Initiatiefnemer en asbestsaneerder zijn verantwoordelijk voor naleving Wet natuurbescherming bij uitvoering sanering.

EPC uit laten voeren door Admanstars Advies?

Neem contact met ons op en wij voeren graag de EPC voor u uit. Kijk hier voor uitgebreide informatie over de EPC.