Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Risicobeoordeling

Admanstars inventariseert en beoordeelt volgens de richtlijnen

Bij risicobeoordeling van asbest wordt onderzocht wat de eventuele blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers zijn. Vaak is de risicobeoordeling een aanvulling op de asbestinventarisatie. Tijdens een asbestinventarisatie kan namelijk naar voren komen dat er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico aan asbest. In dat geval is het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek of een risicobeoordelingsonderzoek -volgens de NEN2991- noodzakelijk. Admanstars beschikt over de juiste kennis om een NEN2991-onderzoek volledig onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk voor u uit te voeren.

NEN2991

De NEN2991 is de Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Om objectief de risico’s in kaart te kunnen brengen voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies, wordt de NEN2991 gehanteerd.

Doel van een NEN2991-onderzoek

Een NEN2991-onderzoek wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie. Bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Met een NEN2991-onderzoek wordt de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden vastgesteld.

De methode is gericht op het in kaart brengen van:

  • Het potentieel blootstellingsrisico: er wordt een voorspelling gedaan van de concentratie van asbestvezels in secundaire bronnen (zoals stof op de vloer en in naden en kieren) die als gevolg van omgevingsomstandigheden (zoals activiteit en luchtstromingen) kunnen ontstaan.
  • Het actueel blootstellingsrisico: de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden (al dan niet gesimuleerd) wordt gemeten.

Redenen om een NEN2991-onderzoek uit te laten voeren

  • De aanwezigheid van niet-hechtgebonden, asbesthoudend materiaal
  • De aanwezigheid van beschadigde of verweerde asbesthoudende materialen
  • De aanwezigheid van materialen die amfiboolasbest bevatten
  • Periodieke herbeoordeling als onderdeel van een asbestbeheersplan
  • Spoedeisende situaties waarbij NEN2991 als zelfstandige methode wordt uitgevoerd