Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten

Sinds 13 september 2022 zijn Jasper Kosters, Eveline Kosters en Mathijs Aalderink van Admanstars Advies gediplomeerd voor het ‘Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten’. De vraag naar dit protocol kwam vanuit de verzekeraars, om zo een kwantificeerbare inschatting te kunnen maken van de schade. Die schade wordt voornamelijk veroorzaakt door de foliedeeltjes van het zonnepaneel die bij een brand of explosie loskomen en zich kunnen verspreiden in de omgeving. Aangezien asbestinventarisatiebedrijven gewend zijn om vergelijkbare inspecties uit te voeren, legden de verzekeraars deze vraag aan de VOAM voor. Lees hier meer over dit protocol en de achtergrond.

Status en ontstaan van het Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten

Zonnepanelen, zijn bijna niet meer weg te denken uit de huidige Nederlandse landschappen. Daarom is het van belang een protocol te hebben, wat in werking treedt wanneer er incidenten plaats vinden met zonnepanelen. Voornamelijk de verzekeraars hadden deze behoefte, omdat zij hieraan gerelateerde claims krijgen en daarom een manier moeten hebben, om de omvang en grootte van de schade en de impact hiervan te bepalen. Het basisbeginsel is dat je geen verontreiniging naar het milieu mag veroorzaken. Daarom is het van belang de expertise in te schakelen van mensen die gewend zijn om dergelijke onderzoeken uit te voeren in de omgeving. Om deze reden hebben de verzekeraars deze vraag bij de VOAM neergelegd. Vanuit de VOAM is een onderzoeksgroep gestart waar Admanstars Advies deel van uitmaakte. Het protocol is op dit moment nog een aanzet, omdat er meer onderzoek nodig is om de gevolgen op langere termijn te kunnen inschatten, als het materiaal niet verwijderd zou worden.

Type incidenten: meest voorkomend is brand

Brand is de meest voor de hand liggende en meest voorkomende type incident, het kan echter ook een explosie of instorting zijn, waarbij de zonnepanelen ernstig beschadigd raken en een mogelijke depositie in de omgeving kunnen veroorzaken. In het bijzonder bij brand is die impact het grootste, omdat je vanuit de warmte van de brand een hittekolom krijgt, die op een bepaald moment een heleboel materiaal meeneemt. Daardoor kan voornamelijk het folie van de zonnepanelen zich gemakkelijk tot kilometers ver verspreiden in de omgeving. Hoever die deeltjes worden verspreid, hangt af van verschillende factoren; de grootte en duur van de brand, het type installatie en wat de weersomstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld wind.

Link met asbest?

De enige link die er met het asbest protocol bestaat is dat je net als bij een asbestbrand, ook de omgeving in kaart dient te brengen door inspectie, wat de restanten zijn die in de omgeving zijn verspreid. Een DIA is gewend deze werkzaamheden uit te voeren. Wanneer er een inspectie plaats vindt naar een incident met zonnepanelen, wordt er gesproken over een DIZI: Deskundig Inventariseerder Zonnepaneel Incidenten. Wat je wel vaak ziet is dat zonnepanelen vaak op schuren en stallen aanwezig zijn, deze kunnen asbest bevatten, waardoor er een combinatie zou kunnen ontstaan van een zonnepanelen en asbest incident. Dit betekent dat er vervolgens twee inventarisaties uitgevoerd dienen te worden.

Inspectie van de omgeving

De inspectie van de omgeving vindt plaats door op locatie alle oppervlaktes, waar het (vanaf bovenaf) kan neerdalen, af te speuren en te zoeken naar stukjes folie en glas. Aangezien zonnepanelen over het algemeen bestaan uit glaspanelen, klappen deze bij brand uit elkaar. De stukjes glas worden over het algemeen op kortere afstand van het incident gevonden, omdat deze niet zo gevoelig zijn om door wind te worden meegevoerd. De foliedeeltjes kunnen zich echter veel verder verspreiden. Wanneer de grens van het gebied is bepaald, weet je tot waar de schoonmaak plaats dient te vinden. Het oppakken van een stuk folie heeft verder geen direct risico, waardoor eigenlijk iedereen dit kan uitvoeren. Na de schoonmaak zal er wederom een inspectie plaatsvinden, om te bepalen of alles is verwijderd. Zo ja, dan kan de conclusie worden getrokken dat het gebied weer schoon is. Om te bepalen welke risico’s het met zich mee kan brengen als er langere tijd foliedeeltjes blijven liggen, is nog nader onderzoek nodig, daarom wordt er nu ook gesproken van een aanzet tot het protocol.

Waarom is dit protocol een aanzet?

Er is meer onderzoek nodig om te zien wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn, wanneer het verspreide materiaal niet wordt weggehaald. De overheid heeft bij zonnepanelen nog niet vastgesteld in welke concentratie de deeltjes wel of niet giftig zijn. Je dient geen verontreiniging naar het milieu te veroorzaken, bij een incident, zoals brand, veroorzaak je een verontreiniging naar de omgeving. Dit is iets wat je te allen tijde moet proberen te voorkomen.

Voor wie is dit protocol?

Het protocol richt zich op de pandeigenaren waar zonnepanelen zijn geplaatst, dit kunnen privé personen zijn, maar ook gemeentes, brandweer etc.. De verzekeraars zijn vaak de opdrachtgevers die de pandeigenaren vragen de schade inzichtelijk te krijgen.

Meer informatie
Persbericht VOAM : https://voam.nl/onderwerpen/persbericht-onderzoeksprotocol-zonnepaneel-incidenten-schept-duidelijkheid/

Wilt u een inventarisatie laten uitvoeren omdat u een incident heeft gehad met uw zonnepalen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag.