ASBESTOS 2024: Duurzame Innovatie in Melbourne

4 tot en met 6 maart 2024 vond de ASBESTOS 2024 conferentie met als thema ‘Duurzame Innovatie’ plaats in Melbourne, Australië. Meer dan 200 bezoekers uit de hele wereld, van China tot Colombia, en diverse sprekers, kwamen samen om zich te richten op dit thema. Admanstars kon aan dit evenement natuurlijk niet ontbreken en heeft meerdere sessies vervuld.  Jasper Kosters van Admanstars was uitgenodigd als keynote spreker, co-host en als panellid.

Jasper Kosters kwam in contact met (Faculty of Asbestos Management in Australia & New Zealand) de initiatiefnemer van dit congres, bij een ander asbestcongres in Groot-Brittannië. FAMANZ vroeg Jasper deel uit te maken van de sprekerscommissie om op deze manier internationale sprekers binnen te halen en te zorgen het internationale aspect van asbest op de kaart kon worden gezet.

Over ASBESTOS 2024- Duurzame Innovatie

ASBESTOS wordt georganiseerd door Faculty of Asbestos Management of Australia and New Zealand (FAMANZ) en Asbestos and Silica Safety and Eradication Agency (ASSEA), met dit jaar als thema; Duurzame Innovatie, waar aandacht werd besteed op de volgende manier:

  • Verkennen van nieuwe manieren om asbesthoudende materialen te beheren, verwijderen en af te voeren;
  • Behandelen van innovaties in het diagnosticeren en behandelen van asbest gerelateerde ziekten;
  • Overwegen hoe de industrie andere langwerpige mineraaldeeltjes zal identificeren en beheren, die steeds vaker worden aangetroffen in het milieu.

Het Asbestos congres is bedoeld voor iedereen in de asbestbeheerindustrie. Voor personen die betrokken zijn bij asbestbeheer, sanering, risicobeheer en degenen die zich bezighouden met de ontwikkeling van regelgevingsbeleid, vanaf de frontlinie tot aan het ontwikkelen van regelgevingsbeleid.

Meer over ASBESTOS 2024 (informatie in het Engels).

Europese trends in asbestbeheer – Keynote speach

Op 4 maart mocht Jasper een van de keynotes verzorgen, waarbij hij de Europese trends in asbestbeheer behandelde. Hij ging tijdens zijn presentatie dieper in op de wijzigingen in de EU Directive, waar nieuwe voorschriften in zijn opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op het beschermen van werknemers.

Jasper Kosters heeft zijn licht geworpen op de volgende zaken en legt zijn ideeën uit over hoe men van elkaar kan leren en samen tot de beste oplossingen kan komen:

  • Wat houden de nieuwe voorschriften van de EU Directive in?
  • Leveren deze voorschriften het gewenste effect op en zijn ze vergaand genoeg?
  • De nadruk wordt gelegd op bewustwording en het bewust maken door educatie, liefst al op een jonge leeftijd.
  • Het belang van het delen van ‘best practices’
  • Nationaal register
  • Hoe gaan we om met stortplaatsen?
  • Het belang van een gerichte financiële stimulans.

Wil je meer weten? Neem contact op met Jasper Kosters over zijn keynote speach.

Het is tijd voor een definitieve asbest oplossing!

Op 5 maart was Jasper co-host bij de presentatie van Inez Postema (CEO van Asbeter, die via een onlineverbinding de presentatie verzorgde) over ‘Het letterlijk oplossen van asbestvezels; AC Minerals.’

Inez gaat dieper in op AC Minerals waarbij 100% van de matrix wordt teruggewonnen uit het materiaal. Enkel de asbestvezels in het materiaal worden afgebroken en de rest kan weer volledig hergebruikt worden.

Jasper Kosters is specialistisch adviseur bij Asbeter.

‘Vraag het de wereld’ – Hoe ziet de toekomst van asbest eruit?

Op dag drie van het congres, werden enkele lokale en internationale afgevaardigden in een paneldiscussie gevraagd welke uitdagingen en kansen de asbestindustrie te wachten staan in de komende jaren. In deze paneldiscussie, kwamen de punten bewustwording en awareness, wederom naar voren. Zoals Jasper aangeeft: ‘Het sluit goed aan bij de slogan van Admanstars ‘Think, feel, act.’ Zorg dat je die bewustwording creëert, ga er wat mee doen, voel de verantwoordelijkheid en ga er dan ook mee aan de slag.’

Daarnaast werd benadrukt, zolang er nog geld aan asbest wordt verdiend en er geen wereldwijde ban is, het erg lastig is dit probleem op te lossen.

Wat is het verschil tussen asbest in Nederland (Europa) en Australië en Nieuw-Zeeland?

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt de huidige Engelse regelgeving omtrent asbest als basis gebruikt om vanuit daar hun eigen wetgeving vorm te geven. ‘Er is een behoefte aan kennis en ook personeel in het hogere segment (denk hierbij aan projectmanagement, procesverantwoordelijken en dutyholders). Het opleiden van dit personeel wordt op dit moment vormgegeven.

In Australië is er een bijkomend probleem met betrekking tot open asbestmijnen, met name rond Wittenoom, waar blauwe asbest in de open natuur voorkomt, een van de gevaarlijkste soorten asbest.

Hoewel de regelgeving met betrekking tot asbest in veel Europese landen relatief jong is en pas in de jaren 2000 is geïmplementeerd, zijn er wereldwijd nog steeds grote uitdagingen op het gebied van sanering en het vinden van veilige standaardmethoden. Daarnaast werd benadrukt dat stortplaatsen niet langer een oplossing zijn voor asbestverwijdering, en dat er betere oplossingen nodig zijn. Die betere oplossingen zijn er, zoals in de presentatie van Inez over het proces van AC minerals en het letterlijk oplossen van asbestvezels.  Australië en Nieuw-Zeeland willen graag de input en expertise van andere continenten gebruiken om zo samen de specifieke uitdagingen waar zij voor staan aan te pakken. Zij ontvangen experts met open armen om zich verder op het gebied van (het saneren van) asbest te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over de EU Directive of een presentatie laten verzorgen?

Neem contact op met Jasper Kosters voor meer informatie.