Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Wet- en regelgeving

De belangrijkste regels op een rijtje

Werken met asbest is gevaarlijk. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te gebruiken of asbesthoudende toepassingen te produceren, verkopen, importeren, weggeven, toe te passen en te bewerken. Binnen de Europese Unie is een asbestverbod van kracht sinds 2005.

Wettelijke regels

Voor het onderzoeken en omgaan met (verwijderen van) asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals of u beroepsmatig met asbest om gaat of als particulier. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. Als u beroepsmatig, dus als werkgever, werknemer of zelfstandige met asbest omgaat is ook het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang.

Daarnaast is nog andere regelgeving belangrijk zoals het Productenbesluit asbest. Het Productenbesluit asbest verbiedt onder andere het in voorraad houden en bewerken van asbest.

In onze kennisbank vindt u hierover uitgebreid informatie. De belangrijkste wet- en regelgevingen zijn: