Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Verwerking van asbest

De traditionele en huidige methode van verwerking van asbesthoudende materialen, betekent dat asbest na sanering in plastic verpakt wordt verpakt en getransporteerd naar de stortplaatsen. Daar worden de asbesthoudende materialen, simpel gezegd,  onder de grond gestopt en opgeslagen. De methodes voor het verwerken van asbest hangen af van het type asbest en van welke matrix het asbest deel uitmaakt.
Wereldwijd zijn en worden er verschillende methodes ontwikkeld om asbesthoudende materialen op innovatieve manieren te verwerken en in diverse gevallen zijn deze methodes zelfs al in de daadwerkelijke uitrolfase. Hierbij worden asbesthoudende materialen omgezet in volledig onschadelijke materialen, zodat die opnieuw bruikbaar zijn als nieuwe hoogwaardige grondstof.

In Delfzijl is in 2020 een verwerkingsfabriek geopend waarbij schrootstaal dat asbest en/of chroom 6 bevat, wordt omgezet in een hoogwaardige grondstof. In Rotterdam staat er een verwerkingsfabriek gepland voor het verwerken van cementgebonden producten die asbest bevatten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zuurafvalstromen vanuit de aanwezige grote industrie.
Wereldwijd wordt er gewerkt aan nieuwe verwerkingsmethoden die gebruik maken van afvalstromen, thermische en chemische processen met als doel om niet alleen de asbesthoudende materialen onschadelijk te maken, maar ook om een nieuwe onschadelijke grondstof terug te leveren aan de markt.

Deze nieuwe methodes van verwerking sluiten goed aan bij de toenemende aandacht voor de circulaire economie, waarbij het doel is om grondstoffen opnieuw te gebruiken en geen afvalstoffen meer te produceren.

Neem contact met Admanstars op om u te laten adviseren op het gebied van deze innovaties en de ontwikkeling van nieuwe verwerkingsmethoden. Wij denken graag met u mee.