Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Asbestbeheersplan

Voor preventie en beheersing

Asbest hoeft niet altijd direct verwijderd te worden als er geen sloop- of renovatieplannen zijn. Als asbest in een gebouw blijft zitten, kan een asbestbeheersplan worden opgesteld. Dit plan beschrijft hoe een gebouw op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet (volledig) wordt verwijderd.

Doel van het asbestbeheersplan

Voor de beoordeling van het blootstellingsrisico in gebouwen die nog in gebruik zijn, is gedetailleerde informatie nodig. Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden om het gebouw een veilige (werk)situatie te behouden of te bewerkstelligen. In het asbestbeheersplan worden deze maatregelen vastgelegd. Het wordt opgesteld voor de gebruikers en gebouwverantwoordelijken om te voorkomen dat bij normaal gebruik van het gebouw of onverwachte bouwkundige of installatietechnische werkzaamheden (bijvoorbeeld bij lekkages, onderhoud of storingen) asbesthoudend materiaal op onzorgvuldige wijze wordt bewerkt.

Wat staat er in?

Een asbestbeheersplan omschrijft de diverse preventieve en beheersmaatregelen die genomen moeten worden. Het is een naslagwerk voor installateurs, aannemers en eigen medewerkers voor een goede naleving van het uitvoeren van werkzaamheden in een ruimte waarin asbesthoudende materialen zijn gebruikt en voor het controleren dat de condities van de materialen niet veranderen, waardoor calamiteiten voorkomen kunnen worden. Onderdeel van een asbestbeheersplan is het blootstellingsrisico.