Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Verwijderingstechnieken

De nieuwe verwijdertechnieken van asbest betreffen innovatieve manieren om asbesthoudende materialen te saneren. Gangbare technieken om asbest te verwijderen zijn de containment-techniek, de openluchttechniek en de couveusetechniek.

Bij de innovatieve verwijdertechnieken, richt men zich op emissiebeperking, het verhogen van de veiligheid en het besparen van kosten en tijd, onder andere door de inzet van minder personen tijdens de werkzaamheden.

Voorbeelden van nieuwe verwijdertechnieken zijn:

  • Robottechnieken: de robot kan worden gebruikt voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen als asbest. De robot verwijdert de asbest op een veilige manier en kan dit vijf keer zo snel als een mens en is op afstand te bedienen.
  • Het ‘inpakken’ van asbesthoudend materiaal in emissie reducerende middelen. Deze gaan namelijk het eventuele vrijkomen van asbestvezels tegen. Het verwijderen van met name niet-hechtgebonden materialen gaat daardoor makkelijker en sneller. Maar ook voor diverse hechtgebonden materialen die bijvoorbeeld enkel door middel van grove bewerking (zoals frezen) verwijderd kunnen worden bestaan er emissie reducerende middelen.

De komende jaren zal het aanbod aan asbesthoudend materiaal toenemen en zal mede door de vraag vanuit de markt om risico gestuurd te kunnen saneren het belang van en behoefte aan deze nieuwe technieken alleen maar groter worden.
Admanstars adviseert u graag bij de ontwikkeling van nieuwe technieken om asbesthoudende materialen te verwijderen en denkt hierin met u mee. Door onze jarenlange kennis en ervaring, kunnen wij u op elk gebied ondersteunen.