Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Asbestonderzoek

Admanstars is dé deskundige partner op het gebied van asbest

Als het gaat om asbest, dan is niets zo belangrijk als een deskundige en betrouwbare samenwerkingspartij. Admanstars verzorgt voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers de meest uiteenlopende en complexe asbestonderzoeken.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: trekvast, slijtvast, isolerend (warmte en elektrisch), biologisch inert, chemisch inert, brandwerend en bestand tegen hoge temperaturen. Bovendien was het ook nog eens goedkoop. Asbest werd op verschillende manieren toegepast: in hechtgebonden en niet-hechtgebonden materialen. Al enige tijd is bekend dat asbest heftige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 1994 bij wet verboden om te werken met asbest.

Asbestonderzoek

Een asbestonderzoek is verplicht bij alle werkzaamheden (sloop of renovatie) aan gebouwen, constructies en installaties die voor 1994 zijn gebouwd. Admanstars verzorgt deskundig betrouwbaar iedere vorm van asbestonderzoek. Een asbestonderzoek bestaat uit verschillende stappen: de inventarisatie, de risicobeoordeling en een eventuele nadere inkadering van mogelijk aanwezige verontreinigingen.

Asbestinventarisatie

Hiermee brengen we aanwezige asbesthoudende toepassingen in kaart. Met inspecties, bemonstering en analyse van asbestverdachte materialen identificeren wij asbesthoudende materialen. We houden daarbij rekening met eventuele vervolgwerkzaamheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een dak wilt vervangen of de kozijnen, maar ook ingrijpendere renovatiewerkzaamheden of (totaal-)sloop behoren uiteraard tot de mogelijkheden. De mate van destructief onderzoek welke tijdens de asbestinventarisatie dient te worden toegepast, hangt daar volledig mee samen.

Risicobeoordeling

Als bij de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen die beschadigd zijn, dan is de volgende stap een risicobeoordeling. Daarin worden de risico’s van het gevonden materiaal verder in kaart gebracht. Dit doen we bijvoorbeeld met een verontreinigingsonderzoek. Met kleef- en stofmonsters en visuele waarnemingen brengen we het verontreinigingsgebied in kaart. Is het gebouw of pand in gebruik, dan kan extra onderzoek met lucht- of kleefmonsters (conform NEN2991) nodig of wenselijk zijn. Dit hangt sterk af van waar de beschadigde asbesthoudende toepassing zich precies bevindt.

Sanering

Als er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen tijdens de asbestinventarisatie en verwijdering hiervan noodzakelijk of wenselijk is, dan kunnen wij dit op basis van projectmanagement volledig voor u verzorgen. Indien gewenst ontvangt u een duidelijke kostenraming en overzichtelijk plan van aanpak.

Aankoop of verkoop

Bij de aan- en verkoop van een bouwwerk volstaat het om een globale inventarisatie uit te voeren. Bij zo’n inventarisatie brengen we alleen de direct waarneembare asbestverdachte toepassingen in kaart. We kunnen een kostenraming voor sanering toevoegen, zodat u weet waar u aan toe bent. Wel dient u, voordat u die werkzaamheden laat uitvoeren, een officiële asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Uiteraard kunnen wij dat voor u verzorgen.

Gerichte monstername

Wilt u een eerste indicatie van een specifiek materiaal? Wij kunnen een gerichte monstername laten plaatsvinden. Het betreffende materiaal laten wij analyseren door een volledig geaccrediteerd laboratorium. Op basis van het resultaat van de analyse adviseren wij u over de benodigde vervolgstappen.

Gerelateerde artikelen in onze kennisbank: