Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Asbest laten verwijderen

Er worden hoge eisen gesteld aan het veilig en deskundig verwijderen van asbest(houdende materialen). Daarnaast dient u te voldoen aan strenge wet- en regelgeving. In de meeste gevallen dient het verwijderen van asbest(houdende materialen) te worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Er zijn uitzonderingen waarbij een particulier ook zelf asbest mag verwijderen. Om deze vraag en andere vragen voor u te kunnen beantwoorden bent u bij Admanstars aan het juiste adres. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied, bent u bij ons verzekerd van een professionele en deskundige aanpak. Hierbij zorgen we voor de wettelijke juiste oplossing én dat u geen overbodige kosten hoeft te maken. Admanstars verzorgt voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers de meest uiteenlopende en complexe methoden voor de verwijdering van asbest.

Asbestsanering

Het verwijderen van asbest en asbesthoudende toepassingen brengt de nodige risico’s met zich mee en behelst deskundigheid. Daarom dient asbestsanering zorgvuldig te worden uitgevoerd door specialistische en daarvoor gecertificeerde bedrijven. Omdat niet elk asbestproject hetzelfde is, bestaan er saneringsbedrijven die elk hun eigen specialisme hebben. Admanstars garandeert dat voor u de juiste aanpak wordt gekozen voor uw asbestsaneringsproject.

Waar bestaat een asbestsaneringsproject uit?

  • Asbestsanering begint altijd met een asbestinventarisatie:  deze geeft duidelijkheid of asbesthoudende materialen in een gebouw of object aanwezig zijn, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.
  • Als bij de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen die beschadigd zijn, dan is de volgende stap een risicobeoordeling. Daarin worden de risico’s van het gevonden materiaal verder in kaart gebracht. Dit doen we bijvoorbeeld met een verontreinigingsonderzoek. Met kleef- en stofmonsters en visuele waarnemingen brengen we het verontreinigingsgebied in kaart. Is een ruimte in gebruik, dan kan extra onderzoek met lucht- of kleefmonsters (conform NEN2991) nodig of wenselijk zijn. Dit hangt sterk af van waar de beschadigde asbesthoudende toepassing zich precies bevindt.
  • Indienen van de benodigde sloopmelding asbest: Voorafgaand aan de asbestsanering dient conform het Bouwbesluit 2012 een sloopmelding asbest te worden ingediend bij de gemeente. Wanneer er een combinatie van vergunning onderhevige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dient hiervoor eerst de benodigde omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.
  • Melding in het LAVS (Landelijk AsbestVolgSysteem); dit is een digitale toepassing ontwikkeld door bedrijven en uitvoerende overheden die bij de verwijdering van asbest betrokken zijn. Het systeem ondersteunt het werkproces van inventarisatie tot en met verwijdering van asbest. Daarmee weet elke partij hoe het proces vordert en wie welke handeling binnen welke termijn moet uitvoeren.
  • Asbestsanering zelf: de asbestsaneerder zorgt dat het asbest op de juiste wijze wordt verwijderd, verpakt, getransporteerd en vervolgens gestort. Vervolgens kunnen de saneringsgebieden worden vrijgegeven en een eindcontrolecertificaat en stortbon kan worden ontvangen.

Admanstars adviseert en ontzorgt u graag bij uw gehele asbestsaneringsproject. We hebben veel ervaring en hebben diverse samenwerkingsverbanden en partners, zodat wij u volledig kunnen ondersteunen bij het saneren van asbest. Wij zorgen dat de juiste oplossing voor u wordt gekozen.

Indien u bij ons een offerte aanvraagt, zorgen wij dat u binnen 24 uur een reactie ontvangt. Zodat u snel weet waar u aan toe bent.
In situaties waar er sprake is van specifieke omgevingsfactoren, zoals werkzaamheden in of om scholen, kantoren of winkels, nemen onze projectmanagers dit in hun voorbereiding als specifiek aandachtspunt mee. De wensen en mogelijkheden zullen zij vooraf met u bespreken. Tijdens de uitvoering zullen zij in dergelijke gevallen ook aanwezig zijn op de locatie om alles in goede banen te leiden en de werkzaamheden vast te leggen in dagrapportages.

Afvoer asbest

Admanstars zorgt graag, in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners, voor de afvoer van asbesthoudende materialen. Wij zorgen in samenwerking met onze partners dat het asbest op de juiste manier wordt verpakt, getransporteerd en gestort. Hierbij dient natuurlijk ook de wet- en regelgeving te worden nageleefd. Als uw asbest(houdende) materiaal is afgevoerd, ontvangt u een zogenaamde ‘stortbon’. Dit is het bewijs dat u geen eigenaar meer bent van het asbesthoudende materiaal. Daarom is het belangrijk deze bon goed te bewaren.

Sommige asbesthoudende en asbestgelijkende materialen mag een particulier zelf inleveren bij de gemeentelijke milieustraat. Denk hierbij aan een moederhaard, asbestgelijkende golfplaten (tot 35m2) en losse hechtgebonden plaatmaterialen. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

De kosten van asbestverwijdering

De kosten voor asbestverwijdering zijn situatie gebonden en worden onder andere bepaald door de grootte van het project en het type asbesthoudend materiaal. Deze factoren zorgen ervoor dat de kosten voor verwijdering behoorlijk uiteen kunnen lopen.
Wilt u een kostenraming voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie? Dan zorgt Admanstars dat u binnen 24 uur een offerte ontvangt. Wij kunnen dan meteen voor u vaststellen of het noodzakelijk is om het asbest te verwijderen of dat het bijvoorbeeld kostentechnisch interessanter is om pas te saneren bij sloop of renovatie.

Gerelateerde artikelen in onze kennisbank: