Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Validatieonderzoek

Deskundig en volledig betrouwbaar

Een asbestinventarisatierapport geeft per bron aan onder welke risicoklasse deze dient te worden verwijderd. Deze risicoklasse wordt bepaald door het gevalideerde risicoclassificatiesysteem SMA-rt. In de praktijk kan en mag hiervan worden afgeweken door het uitvoeren van een validatiemeting conform SCi-548.

Doel van het onderzoek

De doelstelling van het validatie-onderzoek is om een bepaalde werkmethode voor de asbestverwijdering in een lagere risicoklasse-indeling te kunnen classificeren en die terugschaling te valideren. Het verwijderen van bijvoorbeeld projectmatig aangebrachte asbesthoudende materialen van woningen in een galerijflat dient volgens SMA-rt vaak uitgevoerd te worden onder risicoklasse 2. Wanneer dit onder risicoklasse 1 kan worden uitgevoerd scheelt dit veel overlast, materiaal en niet te vergeten een enorme hoeveelheid kosten.

Inhoud van het onderzoek

Tijdens een validatieonderzoek brengen we onder andere de omgevingsfactoren in kaart en worden er luchtmetingen uitgevoerd. Hierna toetsen we de gemeten asbestconcentraties tijdens de verschillende werkzaamheden aan de grenswaarden. Zo kan de activiteit en/of methode direct in de juiste risicoklasse worden ingedeeld. Aan de hand van de resultaten van de asbest validatiemeting kan een aanpassing van de risicoklasse plaatsvinden voor het laten verwijderen van het asbest.

Admanstars kan validatiemetingen uitvoeren om te bewijzen of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. Deze metingen voeren wij strikt uit volgens de SCi-548.