Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Second opinion

Voor onafhankelijk en deskundig advies

Twee weten meer dan een. Twijfelt u over een uitgevoerde inventarisatie of sanering? Neem geen risico. Zeker als het gaat om asbest is het belangrijk dat u zeker bent van uw zaak. De gevolgen kunnen immers groot zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan vrije asbestvezels, milieuschade of schadeclaims. Als onafhankelijke deskundige kunt u Admanstars inschakelen voor een second opinion.

We beoordelen de documentatie en uitgevoerde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een inventarisatierapport. Ook kunnen we onderzoeken of een NEN-onderzoek correct en volledig is uitgevoerd. Het beoordelen van een plan van aanpak, beheersplan of offerte behoort ook tot de mogelijkheden. Het komt geregeld voor dat in dergelijke stukken uiteenlopende norminterpretaties en tegenstrijdige adviezen naar voren komen, met verregaande consequenties. Mocht het nodig zijn, dan zorgen wij ook voor het contact met bevoegd gezag en handhavers. Een kundige én pragmatische oplossing is daarbij altijd ons streven.