Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact op

Ecologische Preventie Check

Wat is de Ecologische Preventie Check (EPC)?

De EPC kan worden gebruikt wanneer men asbestdaken, bestaande specifiek uit asbestcementplaten, gaat saneren. Wanneer men de dakconstructie aanpast of asbestdaken van woningen saneert kan de EPC niet worden toegepast. De EPC wordt uitgevoerd door een DIA in combinatie met de verplichte asbestinventarisatie. De EPC kan slechts worden uitgevoerd door DIA’s die in het bezit zijn van een Certificaat Training Ecologische Preventie Check. Admanstars heeft twee DIA’s die voor u de EPC uit kunnen voeren.

De EPC is een initiatief vanuit de provincie Gelderland. Zij hebben een ecologisch onderzoek opgestart, omdat er in deze regio veel schuren en vergelijkbare gebouwen staan waar nesten en dieren in voorkomen. Wanneer er een sloopvergunning wordt afgegeven wordt in Nederland nu wel ecologisch onderzoek vermeld, maar dit wordt nu nog maar beperkt gehandhaafd door de omgevingsdiensten.

Bedreigde diersoorten

Tijdens de EPC wordt sporenonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van nesten, nestkasten en uitwerpselen. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald om welke (bedreigde) diersoort(en) het gaat.  Wanneer uit de EPC blijkt dat er bepaalde (bedreigde) diersoorten aanwezig zijn, dan dient hier een plan van aanpak voor te komen. Dit plan wordt opgesteld samen met deskundigen van de desbetreffende diersoort. Een voorbeeld van de uitkomst hiervan kan zijn dat er tijdens het broedseizoen geen sanering uitgevoerd mag worden, maar pas daarna.

Admanstars kan de Ecologische Preventie Check voor u uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan deze aanleiding geven tot een volledig ecologisch onderzoek.

Asbestinventarisatie en EPC

De EPC is een verbreding van de vakkennis van de DIA en maakt geen deel uit van het certificatieschema. De ingevulde checklists en het advies van de DIA zijn een aanvulling op het asbestinventarisatierapport. De EPC is een aanvullende inspectie die tijdens de asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd. Dit neemt wel extra tijd in beslag aangezien er andere zaken worden geregistreerd dan ten tijde van een standaard asbestinventarisatie.

Rol DIA preventiecheck

  • DIA voert een inventarisatie soorten (preventiecheck) uit tijdens de asbestinventarisatie.
  • Preventiecheck geeft voldoende inzicht in soorten bij eenvoudige sanering.
  • Bij complexe sanering is (aanvullende) inventarisatie door deskundig ecoloog nodig.

Voor wie is de EPC?

Particulieren, middel- en kleinbedrijven in de agrarische sector.

Is de EPC verplicht?

De EPC is niet wettelijk verplicht. Maar je bent als initiatiefnemer met de asbestsaneerder wel verantwoordelijk voor de naleving van de Wet natuurbescherming bij uitvoering sanering.

De EPC is door de provincie Gelderland als pilot gestart en gefinancierd samen met de VOAM. (https://voam.nl/). VOAM is de brancheorganisatie voor onderzoeks- en adviesbureaus op het gebied van asbest en andere milieugevaarlijke stoffen, Chroom 6, binnenklimaat en biologische agentia. De EPC kan slechts worden uitgevoerd door een DIA die het certificaat voor EPC heeft behaald.
Meerdere provincies hebben nu al hun intentie uitgesproken de EPC te willen implementeren en er is overleg om dit op landelijk niveau door te voeren.

Meer informatie over de EPC?

Admanstars Advies beschikt over het EPC certificaat en wij helpen u graag. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.