Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Kwaliteitsbeoordeling

Verplichte kost die wij deskundig voor u uitvoeren

Vanwege de arbeidsomstandighedenregeling dienen er door elk asbestinventarisatiebureau en asbestverwijderingsbedrijf interne beoordelingen plaats te vinden. Daarbij moeten het proces, de procedures en de uitvoering van werkzaamheden worden beoordeeld. Op basis van locatiebezoeken op kantoor en/of op een projectlocatie kan Admanstars deze zaken controleren en beoordelen op normatieve juistheid. Maar ook de opvolging van (intern) geldende procedures kan hierbij onderdeel zijn van de beoordeling.

Onze bevindingen verwerken wij vervolgens in een rapportage. Daarin wordt duidelijk of op alle punten juist wordt gewerkt en gehandeld. Is dat niet het geval, dan geven we per onderdeel een verbeteradvies.

Een dergelijke beoordeling kan ook plaatsvinden in opdracht van een opdrachtgever die een aanvullende en uitgebreidere beoordeling wenst van de partijen waar hij mee werkt of zou willen werken.