Admanstars Advies is als eerste in Nederland gediplomeerd voor het ‘Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten’

Op 13 september 2022 hebben Jasper Kosters, Eveline Kosters en Mathijs Aalderink van Admanstars Advies als eerste in Nederland het diploma voor het ‘Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten’ behaald. Het protocol is ontstaan vanuit een initiatief van verzekeraars, omdat zij behoefte hadden de schade te kunnen inschatten bij incidenten met zonnepanelen. De verzekeraars hebben de Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen (VOAM) benaderd om dit project uit te voeren. VOAM heeft een onderzoeksgroep opgericht, waar Admanstars Advies deel van uitmaakte, die een aanzet tot het ‘Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten’ heeft ontwikkeld. Aangezien in deze tijd er steeds meer zonnepanelen in Nederland komen, is het belangrijk na te denken over de gevolgen bij eventuele incidenten, de aanzet tot dit protocol is een mooie eerste stap.

Wat is het ‘Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten’?

Het protocol richt zich op de pandeigenaren waar zonnepanelen zijn geplaatst, dit kunnen privé personen zijn, maar ook gemeentes en grootvastgoedeigenaren. Dit protocol treedt in werking wanneer er een incident met een zonnepaneel heeft plaats gevonden. Het biedt richtlijnen om de omvang van de schade na een incident te bepalen, waarvan brand en explosie de meest voorkomende incidenten zijn. De impact van de schade is bij brand het grootst, omdat je vanuit de warmte van de brand een hittekolom krijgt, die op een bepaald moment een heleboel materiaal meeneemt. Daardoor kan voornamelijk het folie van de zonnepanelen, zich gemakkelijk tot kilometers in de omgeving verspreiden. Hoever die foliedeeltjes worden verspreid, hangt af van verschillende factoren; de grootte en duur van de brand, het type installatie en wat de weersomstandigheden zijn op het moment van het incident, zoals bijvoorbeeld wind.

Geen verontreiniging van het milieu

Het basisbeginsel stelt, dat je geen verontreiniging aan het milieu mag veroorzaken. Daarom is het belangrijk te onderzoeken wat de gevolgen voor de omgeving kunnen zijn, wanneer vrijgekomen delen na een explosie of brand van een zonnepaneel, zoals bijvoorbeeld foliedeeltjes, niet worden verwijderd. Zeker omdat deze deeltjes zware metalen bevatten. Welke risico’s het daadwerkelijk met zich mee kan brengen als er langere tijd foliedeeltjes blijven liggen, vergt langer onderzoek, daarom wordt er nu gesproken van een aanzet tot het protocol. Mede omdat de overheid bij zonnepanelen nog niet heeft vastgesteld, in welke concentratie de deeltjes wel of niet giftig zijn.

Meer informatie over het protocol

Deskundig Inventariseerder Zonnepaneel Incidenten (DIZI)

Admanstars Advies heeft als eerste in Nederland drie DIZI’s, die in staat zijn een inventarisatie uit te voeren, nadat er een incident met zonnepanelen heeft plaats gevonden. DIZI dient niet te worden verward met DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest). Er is wel enige overeenkomst, namelijk dat een DIA gewend is de omgeving, middels een inspectie, na een asbestbrand in kaart te brengen. Daarnaast bevinden zonnepanelen zich vaak ook op schuren en stallen, die ook asbest kunnen bevatten. Waardoor er twee inventarisaties uitgevoerd dienen te worden, zowel op gebied van asbest als zonnepanelen. Admanstars Advies kan beide inventarisaties voor u uitvoeren.

Meer informatie
Persbericht VOAM: https://voam.nl/onderwerpen/persbericht-onderzoeksprotocol-zonnepaneel-incidenten-schept-duidelijkheid/

Wilt u een inventarisatie laten uitvoeren, omdat u een incident heeft gehad met uw zonnepalen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag.