Gemoederen lopen hoog op in burenruzie rondom schuur met mogelijk asbest.

Op 20 februari 2020 was Jasper Kosters te zien in de uitzending van ‘mr. Frank Visser doet uitspraak’. Jasper werd door mr. Frank Visser geconsulteerd als getuige deskundige in een zaak waarin – onder andere – de staat van een oude schuur en mogelijk aanwezige asbest ter discussie stond.

Admanstars werkt – als expert op het gebied van asbestonderzoek – graag mee aan programma’s als ‘mr. Frank Visser doet uitspraak’. Hiermee draagt Admanstars bij aan een grotere bewustwording en kennisdeling met betrekking tot asbest. ‘En geven we uiting aan onze missie om de wereld van morgen niet te belasten met asbest’, zegt Jasper.

Na een inspectie op locatie en een vervolgonderzoek bleek inderdaad sprake te zijn van asbest. ‘De aanwezigheid van asbest is op zich geen reden voor paniek. Het is goed om er een expert naar te laten kijken. Het ene dak is tenslotte het andere niet. In dit specifieke geval was het dak van de schuur echter zo vervallen en begroeit met mos, dat een verspreiding van losse asbestvezels naar de directe omgeving ook zelfs al kon worden aangetoond’, licht Jasper toe.

De uitspraak van mr. Frank Visser om onmiddellijk het dak te saneren, is dus wat Jasper betreft de juiste. Dat is natuurlijk nogal een uitspraak en daarom heeft Admanstars ook nu nog contact met de bewoners om hen op deskundige wijze bij te staan.