Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Asbest in scholen en ziekenhuizen

Zowel scholen als ziekenhuizen zijn door de overheid bestempeld als specifieke sectoren die een algehele verplichting is opgelegd om van de bij hen in gebruik zijnde bouwwerken de asbestrisico’s in kaart te brengen. Deze verplichting is voor beide sectoren reeds sinds 2012 van kracht.