Plotseling was er in 2019 onzekerheid of asbest überhaupt wel zo gevaarlijk is. Aanleiding was een rapport van TNO ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’. Ons antwoord op dit rapport hebben wij gegeven in een artikel.

Lees het artikel (pdf) ->