Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Algemene Plaatselijke Verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de meest bekende gemeentelijke verordening. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) worden onder andere voorschriften gegeven op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan: verkeerszaken, horeca-aangelegenheden en bescherming van het milieu. Elke gemeente heeft een eigen APV waarin zij de dingen op haar manier regelt.

Model-APV

De Vereniging Nederlandse Gemeente(VNG) heeft een model-APV opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken om hun eigen APV in te richten.